Neutronspridning

Neutronspridning innebär kortfattat att neutroner infaller mot ett prov, reagerar med atomkärnorna i provet och fortsätter vidare i en annan riktning. En detektor placerad i denna riktning mäter hur neutronernas egenskaper har förändrats. Eftersom man vet deras ursprungliga egenskaper måste förändringen bero på provet, därmed kan man räkna ut hur detta är beskaffat. Neutronen är … Läs mer

Neutroner

Neutronspridning är en av de centrala teknikerna för att studera kondenserad materia (fasta ämnen och vätskor) – allt ifrån stål och supraledare till oljor, polymerer och proteiner. ESS skulle, med sin c:a 50-10000 gånger högre neutronintensitet (beroende på experiment) jämfört med dagens neutronkällor öppna helt nya möjligheter inom vetenskapsområden som kondenserade materiens fysik, strukturkemi och … Läs mer