Neutroner

Neutronspridning är en av de centrala teknikerna för att studera kondenserad materia (fasta ämnen och vätskor) – allt ifrån stål och supraledare till oljor, polymerer och proteiner.

ESS skulle, med sin c:a 50-10000 gånger högre neutronintensitet (beroende på experiment) jämfört med dagens neutronkällor öppna helt nya möjligheter inom vetenskapsområden som kondenserade materiens fysik, strukturkemi och biologi, geofysik, materialvetenskap, bioteknik etc. Man skulle bl.a. kunna studera väsentligt mindre prover, t.ex. sådana som ännu endast kan produceras i små mängder, studera mer komplexa molekylära strukturer designade med atomär slöjdkonst för speciella egenskaper, studera molekylstrukturen över betydligt större längdskalor och hur de uppför sig på allt större tidsskalor, betydligt större provserier, kemiska reaktioner medan de händer, eller prover under ofantliga tryck eller magnetfält.

Två internationella spallationskällor i MW klass är för närvarande under uppförande, en mindre i Japan och en stor i USA, SNS som blir färdig år 2006. ESS kommer att få ca 10-100 gånger högre prestanda än SNS.

Neutronspridning

Neutronspridning är en av de centrala teknikerna för att studera kondenserad materia (fasta ämnen och vätskor) – allt ifrån stål och supraledare till oljor, polymerer och proteiner.

Med neutronspridning kan man studera hur atomerna i ett material är placerade och rör sig i förhållande till varandra och därigenom förstå hur det är uppbyggt och fungerar. Neutronspridningsexperiment ger unik information som är svår eller omöjlig att få med andra tekniker. De är ensamma om att kunna bestämma positionen för lätta atomer, till exempel väteatomer i proteiner, läkemedel och vatten och är också de enda som kan ge information om magnetiska strukturer på atomnivå, till exempel i material för hårddiskar till datorer. Neutronerna kan mäta egenskaper hos ett material både i dess inre och på dess yta utan att förstöra det under mätningen. Vidare ger neutronspridning sådan information att den mycket bra kan kombineras med datormodellering av material.

Lämna en kommentar