Hur WordPress-webbplatser blir hackade: 5 vanliga sårbarheter och hur man förhindrar dem

WordPress är en populär gratis och öppen källkodsplattform där användarna kan välja olika teman utifrån användarens önskemål. Detta är ett ”innehållshanteringssystem med öppen källkod skrivet i PHP och parat med en MySQL- eller MariaDB-databas” (Wikipedia). En populär plattform innebär att det finns en större chans att angripare hackar dessa WordPress-webbplatser. För att hjälpa dig att förstå var de svaga punkterna finns, här är de fem vanliga WordPress-hackningarna och sårbarheterna som kan sätta en WordPress-webbplats i fara.

Vanliga WordPress-haverier:

 1. Brute Force-attacker
 2. Cross-Site Scripting (XSS)
 3. Skadlig kod
 4. SQL-injektion
 5. DDoS-attack

1. Brute force-attacker

Brute force-attacker är de enklaste attackerna för att få tillgång till en webbplats genom att upprepade gånger ange användarnamn och lösenord tills angriparen kan komma in. Ett vanligt sätt för angripare att använda brute force-attacker i WordPress är att ”hamra på filen wp-login.php om och om igen tills de kommer in eller servern dör” (WordPress).

Vanligtvis använder människor ”admin” som användarnamn vilket gör det mycket lätt för WordPress-webbplatser att bli hackade.

Hur förhindrar man Brute Force-attacker?

 • Använd inte ”admin” som användarnamn – det är angriparens första gissning och det är så din WordPress-webbplats snabbt blir hackad.
 • Använd ett starkt lösenord som består av siffror, stora och små bokstäver, mellanslag, specialtecken och är långt, vilket gör det svårt för en brute force-attack att lyckas.
 • Aktivera tvåfaktorsautentisering.

2. Cross-Site Scripting (XSS)

Ett annat vanligt WordPress-hack är Cross-Site Scripting. Cross-site scripting är ”en sårbarhet som gör att obehörig JavaScript-kod kan exekveras på en webbplats” (MalCare). En WordPress XSS-attack utförs vanligtvis genom att utnyttja en XSS-sårbarhet som vanligtvis finns i WordPress-plugins. Det finns två metoder för att utföra en XSS-sökning:

 • För det första utförs det skadliga skriptet i webbläsaren på klientsidan och
 • För det andra lagras och exekveras det skadliga skriptet på servern och serveras sedan av webbläsaren.

I båda metoderna använder hackaren en XSS-attack för att stjäla eller manipulera data, vilket är hur WordPress-webbplatser hackas. Detta påverkar användarens upplevelse av WordPress-webbplatsen. XSS-attacker är vanliga på WordPress-webbplatser på grund av plugins; de är extremt komplexa vilket innebär en högre möjlighet till säkerhetsproblem.

Hur förhindrar man XSS?

För att förhindra att en XSS-attack inträffar bör du använda datasanering på hela WordPress-webbplatsen för att se till att endast lämpliga variabler infogas.

3. Skadlig kod

Skadlig kod kan injiceras i WordPress via ett infekterat tema, ett föråldrat plugin eller skript. När koden väl har injicerats kan den orsaka milda till allvarliga skador om den inte hanteras i tid.

Hur förhindrar man skadlig kod?

Det bästa sättet att förhindra att skadlig kod injiceras är att se till att du endast laddar ner WordPress-teman och plugins från pålitliga källor. Det är också viktigt att kontrollera att WordPress-pluginet är uppdaterat eftersom skadlig kod vanligtvis kommer in genom infekterade teman och föråldrade plugins.

4. SQL-injektion

SQL-injektion är en ”webbsäkerhetssårbarhet som gör det möjligt för en angripare att störa de förfrågningar som ett program gör till sin databas” (PortSwigger). Genom att utföra en SQL-injektionsattack skulle en angripare kunna se data från databasen som de normalt sett inte skulle kunna hämta. Om SQL-frågan är framgångsrik har angriparen lyckats hacka WordPress-webbplatsen. Hackaren kan sedan manipulera MySQL-databasen och eventuellt få administratörsbehörighet till ditt WordPress-konto för att ändra inloggningsuppgifter. Detta är bara ett sätt som WordPress-webbplatser hackas via sql-injektion.

Hur förhindrar man en SQL-injektionsattack?

 • Använd inmatningsvalidering för att validera data som användaren skickar in.
 • Uppdatera och patcha regelbundet – se till att WordPress-teman och plugins uppdateras regelbundet för att förhindra alla möjligheter att utföra en sql-injektionsattack.
 • Implementera en brandvägg – detta kan lägga till ytterligare en säkerhetsnivå mot en SQL-injektionsattack.
 • Begränsa åtkomsträttigheterna till endast de som behöver tillgång till WordPress-webbplatsen.
 • Aktivera Sucuri Security-plugin – det är ett populärt och gratis plugin som gör att du kan övervaka vem som loggar in på din webbplats och vilka ändringar som gjorts.

5. DDoS-attack

Vår sista WordPress Hack är DDoS-attacker. Distributed denial of service är när en stor mängd förfrågningar skickas till en server, vilket gör att servern blir långsam och till slut kraschar. Den här typen av attack är ett annat enkelt sätt för WordPress-webbplatser att bli hackade, vilket leder till minskad prestanda på webben.

Hur förhindrar man DDoS-attacker?

 • Aktivera Sucuri Security-plugin eftersom det är webbplatsens brandvägg; det ”körs på DNSnivå vilket innebär att de kan fånga DDoS-attacker innan de kan göra en begäran till din webbplats” (wpbeginner).
 • Se till att din WordPress är uppdaterad
 • Kontrollera loggar – du kan se var den inkommande trafiken kommer ifrån.

Avslutande tankar om WordPress-hacks och sårbarheter

Eftersom WordPress är en populär plattform som människor använder för att skapa sina egna webbplatser är det mycket viktigt att se till att du vidtar alla säkerhetsåtgärder för att hålla din webbplats säker. Dessa är de sårbarheter som förklarats här och som visar hur WordPress-webbplatser blir hackade. Jag är säker på att det finns fler sårbarheter, men dessa är bara några av de vanligaste som du bör hålla utkik efter och hur du förhindrar att de uppstår.

Lämna en kommentar